Opis


Sodobni več stanovanjski objekt v Divači, za tiste, ki bi se radi umaknili mestnemu vrvežu in uživali v lepotah Krasa.

Objekt z 111 bivalnimi enotami v štirih nadstropjih in mansardi je sodobno zasnovan v obliki črke U, ki se terasasto znižuje.

Bivalne enote nudijo prekrasen pogled na Kras in so na voljo v velikosti od 42 do 105 m2. V kleti je 95 parkirnih mest, ob objektu je predvideno 51 zunanjih parkirnih mest, od tega jih je 16 lastniških.

Za tiste, ki bi se radi na Krasu ustalili in ustvarili družino je Divača idelalen kraj; v bližini je vrtec in šola. Tako blizu morja, in vendar le 30 minut do prestolnice!

Posebno pozornost smo namenili vgrajenim materialom, izgledu objekta in okolice in seveda varnosti.

Podrobnosti o vgrajenih materialih, sanitarni opremi, gradbenih materialih, strojnih inštalacijah in gradnji, si lahko preberete v nadaljevanju (s klikom se vam odpre podrobnejši opis):  

Zasnova objekta

Večstanovanjska zazidava se sestoji iz enega objekta v obliki črke U, ki se terasasto znižuje proti sosednjemu objektu. V objektu je 111 stanovanjskih enot.

Etažnost objekta zajema: klet + pritličje + 4. nadstropja + mansarda

Oblikovno je objekt narejen v sodobnem slogu. Stavba ima dva komunikacijska jedra s stopnišči in dvigali.

V kleti objekta se nahajajo parkirne površine s 95 parkirnimi mesti, kolesarnica, tehnični prostori ter vertikalne komunikacije.

V pritličju objekta je vhod s prostorom za poštne nabiralnike, shrambe stanovalcev, prostor za čistila in tehnični prostori.

V mansardni etaži se gabariti zmanjšajo in so večja stanovanja z terasami.

Streha je obrnjena dvokapnica, na nekaterih delih objekta, kjer se le-ta terasasto znižuje pa je streha ravna, nepohodna.

Stanovanja

Vsi prostori razen sanitarij so izvedeni v panelnem hrastovem parketu debeline 1,4 cm.

V kopalnici in sanitarijah je položena keramika, prav tako v ložah v stanovanjih. Na terasah so položene pohodne toplotno-izolacijske plošče.

Območja stanovanj, ki so nad neogrevanimi oz. zunanjimi prostori so ustrezno toplotno izolirana.

Obdelava notranjih sten

AB stene v garaži so iz vidnega betona, na stropu garaže je položena izolacija iz kombivol plošč, ostale AB stene in AB plošče v pritličju in nadstropjih so zbrušene in barvane z barvo po izbiru projektanta.

Betonske stene med stanovanji in proti hodnikom so obdelane s termoizolativnim ometom, zglajene ter barvane z barvo po izbiri projektanta.

Jaški dvigala so iz vidnega betona.

Kopalnice in sanitarje se obložijo s keramičnimi ploščicami do stropa.

Predelne stene

Predelne stene sanitarnih prostorov so zidane iz siporex zidakov, obojestransko glajene in barvane z barvo po izboru projektanta. Ostale predelne stene so iz mavčno kartonskih plošč.

Stropovi

Stropovi so obdelani s poldisperzijsko barvo.

V garaži, in prostoru shramb je AB stropna plošča ustrezno toplotno izolirana. Ravno tako so v izogib toplotnim mostovom toplotno izolirani tudi stropovi lož ter stropovi previsnih delov stanovanj nad pritličjem.

Okna, balkonska vrata

Okna in balkonska vrata so iz PVC, zastekljena z dvoslojnim izolativnim termopan steklom (K=1,1 W/m2K). Zunanja barva oken je antracit, notranja barva oken in balkonskih vrat pa je bela.

Pri oknih, ki imajo zidane parapete nižje od 90 cm se izvede dodatna horizontalna prečka iz PVC okenskega profila.

Senčila

Okna in balkonska vrata v stanovanjih imajo vgrajene zunanje žaluzije. V stanovanjih, ki imajo izhod na strešno teraso, imajo vrata na teraso vgrajene screene. Na zunanji strani lož se izvedejo dodatna senčila: ALU drsna brisoleja (po dva na stanovanjsko enoto). Okna na skupnih hodnikih in stopnišču v mansardi nimajo predvidenih vgrajenih senčil

Vrata

Vhodna vrata v objekt so aluminijasta z zasteklitvijo po shemi in delavniškem načrtu izvajalca. Vrata so opremljena s samozapiralom, s kljuko na notranji strani, sistemskim ključem in električno ključavnico. Notranja vrata v območju stopnišča so aluminijasta, opremljena s sistemskim ključem, ki odpira tudi vse skupne prostore.

Vrata v garažo: garaža je ločena od ceste z dvižnimi rolo vrati. Dvižna spiralna vrata se odpirajo preko daljinskega vodila (električni pogon) in se nosijo preko neodvisno postavljene konstrukcije (ločeno od AB sten-zvočna in vibracijska zaščita stanovanja nad uvozom).

Vhodna vrata v stanovanja so tipska, polna enokrilna, opremljena s sistemom večtočkovnega fiksnega in aktivnega zaklepanja, kukalom, sistemsko ključavnico, Vhodna vrata v stanovanja so požarno odporna (Ei 30), ter zvočno izolativna v skladu s predpisi in navodili gradbeno-fizikalne študije.

Notranja vrata, bele barve. V zadnji etaži vsakega stopnišča je na stropu oz strehi vgrajena požarna loputa z ročnim prožilcem v pritličju, oziroma z mesta požarne centrale in steklena kupola za dostop na streho.

Sanitarna in ostala oprema

V kopalnice je vgrajena sanitarna oprema srednjega cenovnega razreda I. kvalitete in sicer:

  • podometni splakovalnik
  • viseča wc školjka
  • zidni samostoječi umivalnik dimenzij 60×50 cm s samostoječo kromirano enoročno armaturo za umivalnik srednjega cenovnega razreda in kromiranim odtočnim sifonom
  • viseči bide srednjega cenovnega razreda I. Kvalitete s samostoječo kromirano enoročno armaturo za bide srednjega cenovnega razreda in kromiranim odtočnim sifonom
  • akrilna kopalna kad dimenzij 170×70 cm srednjega cenovnega razreda z zidno kromirano – enoročno armaturo za kad s prho in zidno konzolo – srednjega cenovnega razreda

Priključki za opremo, stroje in gospodinjske aparate

hladilnik, štedilnik, pralni stroj, pomivalni stroj, napa, TV antena in domofon.

Talna plošča in kletni zidovi

Talna plošča in kletni zidovi so zaščiteni z hidroizolacijo. Prav tako je hidroizolirana plošča nad garažo v območjih izven obsega pritlične etaže stanovanjskega objekta.

Streha

Streha je v najvišjem, mansardnem delu izvedena kot poševna streha v naklonu 12° in pokrita z polimer-bitumenskimi trakovi. Preostali del strehe je raven (2% naklon). Del ravnih streh se koristi delno kot zasebna terasa pripadajočih stanovanjskih enot, preostali del pa je izveden pohodno, v funkciji vzdrževanja, z zaščito iz pranega prodca. Streha je ustrezno toplotno in hidro izolirana (polimer bitumenski trakovi). Odvajanje padavinske vode je izvedeno po sistemu Pluvia z vertikalami speljanimi v inštalacijskih elementih Sigma in po PVC vertikalah lociranih ob obodu pod fasado.

Streha garaže

Streha garaže se deli na zasebne lože (pokriti del) in skupne zunanje površine, ki so delno zazelenjene ali utrjene z betonskimi tlakovci in je po celotni površini zaščitena proti vdoru vlage / vode, saj je ustrezno hidroizolirana.

Terase in loggie

Loggie so tlakovane z ploščicami po izboru projektanta, lastniški del teras na strehah pa je tlakovan s pohodnimi toplotnoizolacijskimi ploščami.

Fasada

Fasada je sestavljena iz toplotne izolacije (10cm) in tankoslojne kontaktne fasade. Pri vseh izvedbah je zagotovljena preprečitev toplotnih mostov z ustrezno toplotno izolacijo. Finalni sloj cokla fasade je kulir plast v barvi in teksturo po izboru projektanta in sega do vrha pritličja.

Okenske police

Zunanje police in obrobe so iz aluminija in v antracit barvi, notranje okenske police so iz umetne mase bele barve.

Inštalacijski jaški

Inštalacijski jaški so izvedeni iz montažnih elementov priznanega proizvajalca Sigmanova, ki zagotavljajo primerno zvočno izolativnost.

Tlaki

Skupni prostori, stopnišča: keramika po izboru projektanta.

Parkirni prostori v kleti – beton s quartz posipom.

Shrambe za stanovalce: betonski estrih s protiprašnim premazom.

Zunanje površine so tlakovane z betonskimi tlakovci.

Dimniki

Dimniki so speljani v sanitarnih jaških ob plinskih kotlih. V stanovanjih so predvidene tudi tuljave za tako imenovane vojne dimnike za priključitev na trda goriva, na katere se priključuje po največ tri peči na tuljavo. Vojni dimniki so zapečateni in se lahko priključijo le v izrednih razmerah. Priklopi kaminov na te dimnike niso dovoljeni.

Strojne inštalacije

Vodovod

Dovod vode je iz priključka na javni vodovod. Interna instalacija je izvedena iz pocinkanih jeklenih cevi in poteka pod stropom kleti, ter po tlakih hodnikov, ter stanovanj. Vodomerni števci so nameščeni v skupnih prostorih. Topla sanitarna voda se pripravljava s stenskimi plinskimi grelniki s pretočnim grelnikom. V mansardi so v večjih stanovanjih (razen v stanovanjih 104 in 107) nameščeni grelniki s 55 l zalogovnikom sanitarne vode.

Fekalna kanalizacija poteka v vertikalnih razvodih v sklopu instalacijskih sigma elementov in je preko razvoda pod stropom kleti speljana v mestno kanalizacijo. Vsi elementi ustrezajo sanitarnim predpisom o varnosti zdravja.

Ogrevanje

Večstanovanjska stavba je priključena na plinsko postajo, ki je locirana v bližini objekta. Vir ogrevanja so kombinirani stenski plinski grelniki nameščeni v vsakem stanovanju, ki preko stenskega razdelilnika ogrevajo radiatorje nameščene po prostorih. Regulacija temperature v prostorih je izvedena s stenskim termostatom. Razvod ogrevanja je izveden iz večplastnih ALU-plast cevi in poteka v tlakih stanovanj.

Prezračevanje

Prostori v objektu se prezračujejo na naravni način z odpiranjem oken in s prisilnim vlekom. V sanitarnih prostorih brez oken je predviden zračnik z ventilatorjem. Tudi kletne površine imajo zagotovljeno naravno prezračevanje s prezračevalnimi jaški.

Električne inštalacije – Jaki tok

Svetilke – stanovanjski del

Predvidena je montaža svetilk na balkone in v kopalnice, po ostalih prostorih v stanovanju so predvideni samo izpusti za svetilke zaključeni na sponkah. Svetilke se prižigajo lokalno s podometnimi stikali razvrščenimi po projektu.

Svetilke – skupni prostori

Po hodnikih in stopniščih so predvidene svetilke, katerih prižiganje je izvedeno z IR senzorji. Predvidene so tudi svetilke varnostne razsvetljave. V kletnem delu je izvedena razsvetljava s fluo svetilkami, nekatere imajo vgrajene module za varnostno razsvetljavo. Za osvetlitev platoja med objekti so predvideni stebrički višine 1m. Osvetljeni so tudi vsi ostali skupni prostori, kot na primer kolesarnica, vhodi, dvigani jaški, kleti…

Instalacijski material – stanovanjski del

Instalacija po stanovanju je izvedena p/o delno v betonski plošči, delno po stenah in po tleh uvlečena v instalacijske rebraste cevi. Predviden so izpusti za vse običajne porabnike po stanovanjih(PrS,PoS,PlP,ŠT,Na…) ter splošne vtičnice za različno uporabo. Stikalni blok je predviden za vsako stanovanje in je plastične n/o izvedbe z ustreznim številom varovalnih elementov. Stikala in vtičnice so predvidena v beli barvi (TEM EKONOMIK) in so prilagojena projektiranim funkcijam za zagotavljanje funkcionalnosti. Za vsako stanovanj je predviden ENOFAZNI števec montiran v skupni števčni omari (na objektu skupaj dva kompleta) pod ključem lokalnega distributerja el. Energije. Razvod kablov do stanovanj je izveden v vertikalnem dvižnem vodu N/O izvedbe in iz njega do vsakega stanovanja p/o.

Instalacijski material – skupni prostori

Instalacija po skupnih prostorih je izvedena delno p/o v ceveh po stropu in stenah ter tleh, delno pa n/o v pocinkanih kanalih, plastičnih ravnih ceveh ter NIK kanalih. Instalacija je prilagojena potrebam posameznih prostorov. Skupna raba je razdeljena na dva dela celotnega objekta in ima vsaka svoj TRIFAZNI števec za odčitavanje porabe nameščen v skupnih omari za števce (skupaj dve na objektu). Predvideni sta tudi dve servisni vtičniški mesti s šuko vtičnico in pet polno 16A vtičnico. Iz omaric skupne rabe je s pomočjo fotosenzorja predvideno avtomatsko prižiganje zunanje razsvetljave – stebričkov.

Električne inštalacije – šibki tok

Skupni prostori – sistem požarnega javljanja

Predvideno je javljanje požara v kletnih prostorih s pomočjo adresibilnih optičnih javljalnikov dima ter ročnih javljalnikov pri prehodih, izhodih. Alarmiranje je izvedeno s pomočjo siren in prenosa na 24 urno dežurno mesto.

Skupni prostori – sistem detekcije CO

Predvidena je vgradnja detektorjev CO plina v kletnem delu objekta z ustreznim alarmiranjem preko akustičnih in optičnih opozorilnih tablojev.

Stanovanjski del – telefonska instalacija

V vsakem stanovanju je izveden razvod s kablom UTP cat5e iz razvodne 24M omare v stanovanju do vtičnic po stanovanju za potrebe telefonije in univerzalnega ožičenja. Dovod do razvodne omare #1 v stanovanju je izveden delno p/o in delno n/o v vertikalnem razvodnem jašku do zunanje telefonske omarice. Predvidena je tudi prazna cev iz vertikalnega jaška do stanovanja za eventuelno kasnejše uvlačenje kablov (optika…).

Stanovanjski del – antenska instalacija

Po stanovanjih je predviden razvod za TV s koaksialnimi kabli zaključenimi na vtičnicah in na drugi strani v razvodni omari stanovanja, iz katerega je uvlečen kabel do zunanje omare CATV delno p/o in delno n/o v vertikalnem jašku instalacij.

Stanovanjski del – video-hišna govorna naprava

V vsakem stanovanje se nahaja črno beli monitor zidne izvedbe s tipko za odpiranje vrat in brenčačem za tonski poziv pred vhodnimi vrati objekta in stanovanja. Na vhodu objekta se nahaja pozivni tablo s črno belo kamero.

Strelovodna naprava

Na objektu je predvidena tudi strelovodna naprava za zaščito pred direktnim udarom strele izvedena z žico premera 9,5mm položeno na ustreznih nosilcih po strehi in delno p/o za vertikalne odvode do temeljnega ozemljila.

Komunalna, prometna in zunanja ureditev

Komunalna ureditev

Objekt je priključen na kanalizacijo, vodovod, elektriko, telefon, catv in plin. Ob objektu sta dva zbirna in odjemna mesta komunalnih odpadkov. V prvem je predvideno 4, v drugem pa 10 zabojnikov za smeti velikosti 770 l.

Prometna ureditev

Prometna ureditev oziroma dostop do objekta je omogočen s Kolodvorske ulice, ki poteka mimo občinske stavbe ter z južne strani po enosmerni cesti, ki poteka mimo železniške postaje. Ob objektu bosta zgrajeni dve enosmerni povezovalni cesti, kateri bosta omogočili dostop do zunanjih parkirišč, ekološkega otoka in plinske postaje.
V sklopu zunanje ureditve stanovanjskega objekta je predvideno 51 zunanjih parkirnih mest, od tega 16 lastniških.

Zunanja ureditev

V osrednjem delu objekta, kjer ima objekt tudi vhod sta urejeni zelenica in kolesarnica. Dostop v ta del je urejen preko prehoda, ki se nahaja med novim večstanovanjskim objektom in obstoječim objektom (Občino Divača) Prehod je nivojsko ločen. V osrednjem delu je nivojsko ločena zelenica.